всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за имена на файлове, съдържащи cis/SW_555_SER.cis в дистрибуция buster, всички раздели и архитектура(и) armel.

За съжаление търсенето не доведе до резултат.