всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за файлове с име miniwget.h в дистрибуция buster, всички раздели и архитектура(и) arm64. Намерени са 1 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/include/miniupnpc/miniwget.h libminiupnpc-dev