всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за пътища, завършващи с .otf в дистрибуция bullseye-backports, всички раздели и архитектура(и) i386. Намерени са 51 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/l10n_ch/static/src/font/ocrb.otf odoo-14
/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/point_of_sale/static/src/fonts/Inconsolata.otf odoo-14
/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/survey/static/src/fonts/ETHOS-REGULAR.OTF odoo-14
/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/web/static/lib/fontawesome/fonts/FontAwesome.otf odoo-14
/usr/share/calibre/fonts/calibreSymbols.otf calibre
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/OTF/SourceSerifPro-Black.otf borgbackup-doc
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/OTF/SourceSerifPro-Bold.otf borgbackup-doc
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/OTF/SourceSerifPro-ExtraLight.otf borgbackup-doc
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/OTF/SourceSerifPro-Light.otf borgbackup-doc
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/OTF/SourceSerifPro-Regular.otf borgbackup-doc
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/OTF/SourceSerifPro-Semibold.otf borgbackup-doc
/usr/share/doc/pipx/html-docs/fonts/FontAwesome.otf pipx
/usr/share/fonts/opentype/PowerlineSymbols.otf fonts-powerline
/usr/share/games/0ad/tools/fontbuilder/fonts/texgyrepagella-bold.otf 0ad-data-common
/usr/share/games/0ad/tools/fontbuilder/fonts/texgyrepagella-regular.otf 0ad-data-common
/usr/share/gocode/src/github.com/gabriel-vasile/mimetype/testdata/otf.otf golang-github-gabriel-vasile-mimetype-dev
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/image/font/testdata/CFFTest.otf golang-golang-x-image-dev
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/C059-BdIta.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/C059-Bold.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/C059-Italic.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/C059-Roman.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/NimbusMonoPS-Bold.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/NimbusMonoPS-BoldItalic.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/NimbusMonoPS-Italic.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/NimbusMonoPS-Regular.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/NimbusSans-Bold.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/NimbusSans-BoldItalic.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/NimbusSans-Italic.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/NimbusSans-Regular.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/emmentaler-11.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/emmentaler-13.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/emmentaler-14.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/emmentaler-16.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/emmentaler-18.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/emmentaler-20.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/emmentaler-23.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/emmentaler-26.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/emmentaler-brace.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/texgyrecursor-bold.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/texgyrecursor-bolditalic.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/texgyrecursor-italic.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/texgyrecursor-regular.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/texgyreheros-bold.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/texgyreheros-bolditalic.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/texgyreheros-italic.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/texgyreheros-regular.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/texgyreschola-bold.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/texgyreschola-bolditalic.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/texgyreschola-italic.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.22.1/fonts/otf/texgyreschola-regular.otf lilypond-fonts
/var/lib/otrs/httpd/htdocs/common/fonts/FontAwesome.otf otrs2
ФайлПакети