всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [amd64] [arm64] [armel] [armhf] [i386] [mips64el] [mipsel] [ppc64el] [s390x]

Търсене за имена на файлове, съдържащи mdsearch в дистрибуция bullseye-backports, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 3 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/bin/mdsearch smbclient
/usr/lib/python3/dist-packages/samba/tests/blackbox/mdsearch.py python3-samba
/usr/share/man/man1/mdsearch.1.gz smbclient