всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Търсене във всички дистрибуции

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат clang в дистрибуция(и) bullseye, всички раздели и архитектура(и) ppc64el. Намерени са 29 пакета.

Понеже ключовата дума е твърде често срещана, някои резултати може да са пропуснати.
Опитайте с по-дълга ключова дума или с повече ключови думи.

Точни попадения

Пакет clang

Други резултати

Пакет clang-6.0

Пакет clang-6.0-doc

Пакет clang-6.0-examples

Пакет clang-7

Пакет clang-7-doc

Пакет clang-7-examples

Пакет clang-8

Пакет clang-8-doc

Пакет clang-8-examples

Пакет clang-9

Пакет clang-9-doc

Пакет clang-9-examples

Пакет clang-format

Пакет clang-format-6.0

Пакет clang-format-7

Пакет clang-format-8

Пакет clang-format-9

Пакет clang-tidy

Пакет clang-tidy-6.0

Пакет clang-tidy-7

Пакет clang-tidy-8

Пакет clang-tidy-9

Пакет clang-tools

Пакет clang-tools-6.0

Пакет clang-tools-7

Пакет clang-tools-8

Пакет clang-tools-9

Пакет clangd