всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за имена на файлове, съдържащи mdsearch в дистрибуция bullseye, всички раздели и архитектура(и) mipsel. Намерени са 4 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/lib/python3/dist-packages/samba/tests/blackbox/mdsearch.py python3-samba
/usr/share/man/man1/mdsearch.1.gz smbclient
/usr/bin/mdsearch smbclient
/usr/share/doc/xtrkcad-common/html/cmdSearchgui.html xtrkcad-common