всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Търсене във всички дистрибуции

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат awesome в дистрибуция(и) bullseye, всички раздели и архитектура(и) mips. Намерени са 14 пакета.

Пакет awesome-doc

Пакет awesome-extra

Пакет fonts-font-awesome

Пакет fonts-fork-awesome

Пакет libdist-zilla-plugin-makemaker-awesome-perl

Пакет libfontawesomefx-java

Пакет libjiconfont-font-awesome-java

Пакет python-qtawesome-common

Пакет python-qtawesome-doc

Пакет python3-qtawesome

Пакет python3-xstatic-font-awesome

Пакет ruby-awesome-nested-set

Пакет ruby-awesome-print

Пакет ruby-font-awesome-rails