всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за имена на файлове, съдържащи isohybrid в дистрибуция bullseye, всички раздели и архитектура(и) i386. Намерени са 4 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/bin/isohybrid syslinux-utils
/usr/bin/isohybrid.pl syslinux-utils
/usr/share/man/man1/isohybrid.1.gz syslinux-utils
/usr/share/man/man1/isohybrid.pl.1.gz syslinux-utils