всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [amd64] [arm64] [armel] [armhf] [i386] [mips] [mips64el] [mipsel] [ppc64el] [s390x]

Търсене за пътища, завършващи с fpc в дистрибуция bullseye, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 102 пакет(а).

Забележка: Търсенето е твърде общо и ще бъдат показани само първите стотина резултата. Опитайте с по-дълга ключова дума или повече ключови думи.

Файл Пакети
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/fpc/3.2.0/units/aarch64-linux/rtl/Package.fpc fp-units-rtl-3.2.0 [arm64]
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/fpc/3.2.0/units/arm-linux/rtl/Package.fpc fp-units-rtl-3.2.0 [armel]
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/fpc/3.2.0/units/arm-linux/rtl/Package.fpc fp-units-rtl-3.2.0 [armhf]
/usr/lib/i386-linux-gnu/fpc/3.2.0/units/i386-linux/rtl/Package.fpc fp-units-rtl-3.2.0 [i386]
/usr/lib/lazarus/2.0.10/Makefile.fpc lazarus-src-2.0 [не mips]
/usr/lib/lazarus/2.0.10/lcl/interfaces/gtk2/Makefile.fpc lazarus-src-2.0 [не mips]
/usr/lib/lazarus/2.0.10/lcl/interfaces/gtk3/Makefile.fpc lazarus-src-2.0 [не mips]
/usr/lib/lazarus/2.0.10/lcl/interfaces/qt5/Makefile.fpc lazarus-src-2.0 [не mips]
/usr/lib/lazarus/2.0.10/lcl/interfaces/win32/Makefile.fpc lazarus-src-2.0 [не mips]
/usr/lib/lazarus/2.0.2/Makefile.fpc lazarus-src-2.0 [mips]
/usr/lib/lazarus/2.0.2/lcl/interfaces/gtk2/Makefile.fpc lazarus-src-2.0 [mips]
/usr/lib/lazarus/2.0.2/lcl/interfaces/gtk3/Makefile.fpc lazarus-src-2.0 [mips]
/usr/lib/lazarus/2.0.2/lcl/interfaces/qt5/Makefile.fpc lazarus-src-2.0 [mips]
/usr/lib/lazarus/2.0.2/lcl/interfaces/win32/Makefile.fpc lazarus-src-2.0 [mips]
/usr/lib/mips-linux-gnu/fpc/3.0.4/units/mips-linux/rtl/Package.fpc fp-units-rtl-3.0.4 [mips]
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/fpc/3.2.0/units/mipsel-linux/rtl/Package.fpc fp-units-rtl-3.2.0 [mipsel]
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/fpc/3.2.0/units/powerpc64-linux/rtl/Package.fpc fp-units-rtl-3.2.0 [ppc64el]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/fpc/3.2.0/units/x86_64-linux/rtl/Package.fpc fp-units-rtl-3.2.0 [amd64]
/usr/share/doc/fp-compiler/3.0.4/Makefile.fpc fp-compiler-3.0.4 [mips]
/usr/share/doc/fp-compiler/3.0.4/os2/Makefile.fpc fp-compiler-3.0.4 [mips]
/usr/share/doc/fp-compiler/3.0.4/win32/Makefile.fpc fp-compiler-3.0.4 [mips]
/usr/share/doc/fp-compiler/3.2.0/Makefile.fpc fp-compiler-3.2.0 [не mips, mips64el, s390x]
/usr/share/doc/fp-compiler/3.2.0/os2/Makefile.fpc fp-compiler-3.2.0 [не mips, mips64el, s390x]
/usr/share/doc/fp-compiler/3.2.0/win32/Makefile.fpc fp-compiler-3.2.0 [не mips, mips64el, s390x]
/usr/share/doc/fp-units-gtk2/3.0.4/examples/gtk2/Makefile.fpc fp-units-gtk2-3.0.4 [mips]
/usr/share/doc/fp-units-gtk2/3.0.4/examples/gtk2/helloworld2/Makefile.fpc fp-units-gtk2-3.0.4 [mips]
/usr/share/doc/fp-units-gtk2/3.2.0/examples/gtk2/Makefile.fpc fp-units-gtk2-3.2.0 [не mips, mips64el, s390x]
/usr/share/doc/fp-units-gtk2/3.2.0/examples/gtk2/helloworld2/Makefile.fpc fp-units-gtk2-3.2.0 [не mips, mips64el, s390x]
/usr/share/doc/fp-units-misc/3.0.4/examples/libxml2/Makefile.fpc fp-units-misc-3.0.4 [mips]
/usr/share/doc/fp-units-misc/3.2.0/examples/libxml2/Makefile.fpc fp-units-misc-3.2.0 [не mips, mips64el, s390x]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/a52/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/bzip2/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/gtk2/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/gtk2/examples/helloworld2/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/httpd13/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/httpd20/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/httpd22/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/httpd24/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/libndsfpc/examples/audio/maxmod/song_events_example2/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/Display_List_2/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/nehe/lesson01/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/nehe/lesson02/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/nehe/lesson03/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/nehe/lesson04/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/nehe/lesson05/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/nehe/lesson06/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/nehe/lesson07/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/nehe/lesson08/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/nehe/lesson09/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/nehe/lesson10/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/nehe/lesson11/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/libogcfpc/examples/graphics/gx/neheGX/lesson1/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/libogcfpc/examples/graphics/gx/neheGX/lesson2/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/libogcfpc/examples/graphics/gx/neheGX/lesson3/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/libogcfpc/examples/graphics/gx/neheGX/lesson4/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/libogcfpc/examples/graphics/gx/neheGX/lesson5/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/libogcfpc/examples/graphics/gx/neheGX/lesson6/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/libogcfpc/examples/graphics/gx/neheGX/lesson7/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/libogcfpc/examples/graphics/gx/neheGX/lesson8/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/proj4/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/packages/x11/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/rtl/go32v2/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/rtl/os2/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/rtl/win32/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.0.4/rtl/win64/Makefile.fpc fpc-source-3.0.4 [mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/a52/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/bzip2/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/gtk2/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/gtk2/examples/helloworld2/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/httpd13/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/httpd20/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/httpd22/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/httpd24/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/libndsfpc/examples/audio/maxmod/song_events_example2/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/Display_List_2/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/nehe/lesson01/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/nehe/lesson02/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/nehe/lesson03/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/nehe/lesson04/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/nehe/lesson05/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/nehe/lesson06/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/nehe/lesson07/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/nehe/lesson08/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/nehe/lesson09/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/nehe/lesson10/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/libndsfpc/examples/graphics/3D/nehe/lesson11/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/libogcfpc/examples/graphics/gx/neheGX/lesson1/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/libogcfpc/examples/graphics/gx/neheGX/lesson2/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/libogcfpc/examples/graphics/gx/neheGX/lesson3/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/libogcfpc/examples/graphics/gx/neheGX/lesson4/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/libogcfpc/examples/graphics/gx/neheGX/lesson5/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/libogcfpc/examples/graphics/gx/neheGX/lesson6/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/libogcfpc/examples/graphics/gx/neheGX/lesson7/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/libogcfpc/examples/graphics/gx/neheGX/lesson8/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/libogcfpc/examples/graphics/gx/neheGX/lesson9/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/proj4/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/packages/x11/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/rtl/go32v2/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/rtl/os2/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/rtl/win16/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/rtl/win32/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
/usr/share/fpcsrc/3.2.0/rtl/win64/Makefile.fpc fpc-source-3.2.0 [не mips]
ФайлПакети