всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [amd64] [arm64] [armel] [armhf] [i386] [mips] [mips64el] [mipsel] [ppc64el] [s390x]

Търсене за имена на файлове, съдържащи sysfs-pci в дистрибуция bullseye, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 4 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/share/doc/linux-doc-4.19/Documentation/filesystems/sysfs-pci.txt.gz linux-doc-4.19 [mips]
/usr/share/doc/linux-doc-5.10/Documentation/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-5.10 [не mips]
/usr/share/doc/linux-doc-5.10/html/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-5.10 [не mips]
/usr/share/doc/linux-doc-5.10/html/_sources/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-5.10 [не mips]