всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за имена на файлове, съдържащи libpanel в дистрибуция bullseye, всички раздели и архитектура(и) amd64. Намерени са 14 пакет(а).

Забележка: Търсенето е твърде общо и ще бъдат показани само първите стотина резултата. Опитайте с по-дълга ключова дума или повече ключови думи.

Файл Пакети
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpanel.a libncurses-dev
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpanel.so.5 libncurses5
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpanel.so.5.9 libncurses5
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpanel.so.6 libncurses6
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpanel.so.6.2 libncurses6
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpanelw.so.5 libncursesw5
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpanelw.so.5.9 libncursesw5
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpanelw.so.6 libncursesw6
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpanelw.so.6.2 libncursesw6
/usr/lib32/libpanel.a lib32ncurses-dev
/usr/lib32/libpanel.so.6 lib32ncurses6
/usr/lib32/libpanel.so.6.2 lib32ncurses6
/usr/lib32/libpanelw.so.6 lib32ncursesw6
/usr/lib32/libpanelw.so.6.2 lib32ncursesw6