всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за имена на файлове, съдържащи mdsearch в дистрибуция bookworm-backports, всички раздели и архитектура(и) armel. Намерени са 2 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/bin/mdsearch smbclient
/usr/share/man/man1/mdsearch.1.gz smbclient