всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за пътища, завършващи с .otf в дистрибуция bookworm, всички раздели и архитектура(и) i386. Намерени са 102 пакет(а).

Забележка: Търсенето е твърде общо и ще бъдат показани само първите стотина резултата. Опитайте с по-дълга ключова дума или повече ключови думи.

Файл Пакети
/usr/share/fonts/opentype/millimetre/millimetreA 01.otf fonts-millimetre
/usr/share/fonts/opentype/millimetre/millimetreA Bold 01.otf fonts-millimetre
/usr/share/fonts/opentype/millimetre/millimetreA Extrablack 01.otf fonts-millimetre
/usr/share/fonts/opentype/millimetre/millimetreA light 01.otf fonts-millimetre
/usr/share/fonts/opentype/sortsmill/GoudyBookletter1911.otf fonts-goudybookletter
/usr/share/lilypond/2.24.1/fonts/otf/emmentaler-11.otf lilypond-fonts
/usr/share/lilypond/2.24.1/fonts/otf/emmentaler-20.otf lilypond-fonts
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drm10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmb10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmb11.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmbx10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdoz10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozb10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozb11.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozbx10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozit10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozitbx10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozitsc10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozitsc11.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozittc10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozittc11.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozl10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozsc10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozsc11.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozscbx10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozsl10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdoztc10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdoztc11.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdoztcbx10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozui10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozuibx10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmfigs10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmgrk10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drminf10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drminf11.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmit10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmitbx10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmitsc10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmitsc11.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmittc10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmittc11.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drml10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmmi10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmsc10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmsc11.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmscbx10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmsl10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmsy10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmsym10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmtc10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmtc11.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmtcbx10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmui10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmuibx10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmb10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmbc40.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmbco40.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmbo10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmbw10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmbwo10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmc10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmco10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmh10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmho10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmhw10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmhwo10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffml10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmlc10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmlco10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmlo10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmlq10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmlqo10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmlw10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmlwo10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmo10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmr10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmw10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmwo10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fontawesome5/FontAwesome5Brands-Regular-400.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fontawesome5/FontAwesome5Free-Regular-400.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fontawesome5/FontAwesome5Free-Solid-900.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/lilyglyphs/emmentaler-11.otf texlive-music
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/lilyglyphs/emmentaler-20.otf texlive-music
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/mnsymbol/MnSymbol-Bold10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/mnsymbol/MnSymbol10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/ocr-b-outline/ocrb10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/qualitype/QTRobotic2000.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfb10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfbsl10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfeb10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfebsl10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfer10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfesl10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfett10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfpb10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfpbsl10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfpr10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfpsl10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfptt10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfr10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfsl10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smftt10.otf texlive-fonts-extra
ФайлПакети