всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за имена на файлове, съдържащи wx в дистрибуция bookworm, всички раздели и архитектура(и) i386. Намерени са 12 пакет(а).

Забележка: Търсенето е твърде общо и ще бъдат показани само първите стотина резултата. Опитайте с по-дълга ключова дума или повече ключови думи.

Файл Пакети
/usr/lib/hugin/libhuginbasewx.so.0.0 hugin-tools
/usr/lib/i386-linux-gnu/bochs/plugins/libbx_wx_gui.so.0.0.0 bochs-wx
/usr/lib/i386-linux-gnu/libwx_gtk3u_aui-3.2.so.0.2.0 libwxgtk3.2-1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libwx_gtk3u_core-3.2.so.0.2.0 libwxgtk3.2-1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libwx_gtk3u_gl-3.2.so.0.2.0 libwxgtk-gl3.2-1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libwx_gtk3u_html-3.2.so.0.2.0 libwxgtk3.2-1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libwx_gtk3u_media-3.2.so.0.2.0 libwxgtk-media3.2-1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libwx_gtk3u_propgrid-3.2.so.0.2.0 libwxgtk3.2-1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libwx_gtk3u_qa-3.2.so.0.2.0 libwxgtk3.2-1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libwx_gtk3u_stc-3.2.so.0.2.0 libwxgtk3.2-1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libwx_gtk3u_xrc-3.2.so.0.2.0 libwxgtk3.2-1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libwxsqlite3-3.2.so.0.0.0 libwxsqlite3-3.2-0