всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за имена на файлове, съдържащи isohybrid в дистрибуция bookworm, всички раздели и архитектура(и) armhf. Намерени са 1 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/lib/python3/dist-packages/pycdlib/isohybrid.py python3-pycdlib