всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за имена на файлове, съдържащи sysfs-pci в дистрибуция bookworm, всички раздели и архитектура(и) arm64. Намерени са 6 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/share/doc/linux-doc-6.1/Documentation/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-6.1
/usr/share/doc/linux-doc-6.1/Documentation/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-6.1
/usr/share/doc/linux-doc-6.1/html/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-6.1
/usr/share/doc/linux-doc-6.1/html/_sources/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-6.1
/usr/share/doc/linux-doc-6.1/html/_sources/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-6.1
/usr/share/doc/linux-doc-6.1/html/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-6.1