всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат supercollider в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 15 пакета.

Точни попадения

Пакет supercollider

Други резултати

Пакет multimedia-supercollider

Пакет supercollider-common

Пакет supercollider-dev

Пакет supercollider-emacs

Пакет supercollider-gedit

Пакет supercollider-ide

Пакет supercollider-ide-dbgsym

Пакет supercollider-language

Пакет supercollider-language-dbgsym

Пакет supercollider-server

Пакет supercollider-server-dbgsym

Пакет supercollider-supernova

Пакет supercollider-supernova-dbgsym

Пакет supercollider-vim