всички настройки

Limit to suite: [wheezy] [wheezy-updates] [wheezy-backports] [wheezy-backports-sloppy] [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат clang-format в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 18 пакета.

Точни попадения

Пакет clang-format

Други резултати

Пакет arcanist-clang-format-linter

Пакет clang-format-3.4

Пакет clang-format-3.5

Пакет clang-format-3.6

Пакет clang-format-3.7

Пакет clang-format-3.8

Пакет clang-format-3.8-dbgsym

Пакет clang-format-3.9

Пакет clang-format-3.9-dbgsym

Пакет clang-format-4.0

Пакет clang-format-4.0-dbgsym

Пакет clang-format-5.0

Пакет clang-format-5.0-dbgsym

Пакет clang-format-6.0

Пакет clang-format-6.0-dbgsym

Пакет clang-format-7

Пакет clang-format-7-dbgsym