всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат intel в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) mips64el. Намерени са 19 пакета.

Пакет firmware-intel-sound

Пакет firmware-intelwimax

Пакет golang-github-intel-tfortools-dev

Пакет intel-hdcp

Пакет intel-mkl-doc

Пакет intel2gas

Пакет libintellij-annotations-java

Пакет libintellij-annotations-java-doc

Пакет libintellij-core-java

Пакет libintellij-extensions-java

Пакет libintellij-java-compatibility-java

Пакет libintellij-jps-model-java

Пакет libintellij-platform-api-java

Пакет libintellij-platform-impl-java

Пакет libintellij-utils-java

Пакет libjdom2-intellij-java

Пакет libjdom2-intellij-java-doc

Пакет libtrove-intellij-java

Пакет python3-intelhex