всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Търсене за пакети-източници, чиито имена съдържат olm в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) mips. Намерени са 9 пакета.

Точни попадения

Пакет-източник olm

Други резултати

Пакет-източник colmap

Пакет-източник coolmail

Пакет-източник golang-github-andybalholm-cascadia

Пакет-източник libbio-alignio-stockholm-perl

Пакет-източник php-nyholm-psr7

Пакет-източник ruby-charlock-holmes

Пакет-източник thunar-volman

Пакет-източник xcolmix