всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат fai в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) armhf. Намерени са 62 пакета.

Пакет argonaut-common-fai

Пакет argonaut-fai-mirror

Пакет argonaut-fai-monitor

Пакет argonaut-fai-nfsroot

Пакет argonaut-fai-server

Пакет argonaut-fuse-module-fai

Пакет argonaut-server-module-fai

Пакет fai-client

Пакет fai-doc

Пакет fai-nfsroot

Пакет fai-quickstart

Пакет fai-server

Пакет fai-setup-storage

Пакет faifa

Пакет fail2ban

Пакет fair

Пакет fairymax

Пакет fts-fai-ldap

Пакет fusiondirectory-plugin-fai

Пакет fusiondirectory-plugin-fai-schema

Пакет gosa-plugin-fai

Пакет gosa-plugin-fai-schema

Пакет goto-fai

Пакет goto-fai-backend

Пакет goto-fai-progress

Пакет libfaifa-dev

Пакет libfaifa0

Пакет libfailures-perl

Пакет libghc-assert-failure-dev

Пакет libghc-assert-failure-doc

Пакет libghc-assert-failure-prof

Пакет libghc-failure-dev

Пакет libghc-failure-doc

Пакет libghc-failure-prof

Пакет libghc-tasty-expected-failure-dev

Пакет libghc-tasty-expected-failure-doc

Пакет libghc-tasty-expected-failure-prof

Пакет liblexical-failure-perl

Пакет libnginx-mod-http-upstream-fair

Пакет librte-pmd-failsafe18.11

Пакет librust-failure+backtrace-dev

Пакет librust-failure+default-dev

Пакет librust-failure+derive-dev

Пакет librust-failure+failure-derive-dev

Пакет librust-failure+std-dev

Пакет librust-failure-derive-dev

Пакет librust-failure-dev

Пакет libtest-failwarnings-perl

Пакет pyfai

Пакет python-pyfai

Пакет python-pyfai-dbg

Пакет python-pyfai-doc

Пакет python-pyfaidx

Пакет python-pyfaidx-examples

Пакет python-pytest-instafail

Пакет python-pytest-instafail-doc

Пакет python3-pyfai

Пакет python3-pyfai-dbg

Пакет python3-pyfaidx

Пакет python3-pytest-instafail

Пакет r-cran-fail

Пакет ruby-rspec-instafail