всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат tarantool в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) amd64. Намерени са 19 пакета.

Точни попадения

Пакет tarantool

Други резултати

Пакет libdr-tarantool-perl

Пакет libmr-tarantool-perl

Пакет libtarantool-dev

Пакет tarantool-client

Пакет tarantool-client-dbg

Пакет tarantool-common

Пакет tarantool-dev

Пакет tarantool-lts

Пакет tarantool-lts-client

Пакет tarantool-lts-common

Пакет tarantool-lts-dev

Пакет tarantool-lts-modules

Пакет tarantool-lts-mysql-module

Пакет tarantool-lts-postgresql-module

Пакет tarantool-lts-sophia-module

Пакет tarantool-mysql-plugin

Пакет tarantool-plugins

Пакет tarantool-postgresql-plugin