всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети-източници, чиито имена съдържат zip в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 78 пакета.

Точни попадения

Пакет-източник zip

Други резултати

Пакет-източник biomaj3-zipkin

Пакет-източник bzip2

Пакет-източник camlzip

Пакет-източник cl-zip

Пакет-източник clzip

Пакет-източник dictzip-java

Пакет-източник fast-zip-clojure

Пакет-източник fast-zip-visit-clojure

Пакет-източник fcrackzip

Пакет-източник fuse-zip

Пакет-източник golang-github-daaku-go.zipexe

Пакет-източник golang-github-gin-contrib-gzip

Пакет-източник golang-github-go-macaron-gzip

Пакет-източник golang-github-klauspost-pgzip

Пакет-източник golang-github-nytimes-gziphandler

Пакет-източник golang-github-openzipkin-zipkin-go

Пакет-източник golang-github-shurcool-httpgzip

Пакет-източник gzip

Пакет-източник haskell-bindings-libzip

Пакет-източник haskell-libzip

Пакет-източник haskell-rosezipper

Пакет-източник haskell-text-zipper

Пакет-източник haskell-zip-archive

Пакет-източник indexed-gzip

Пакет-източник jazip

Пакет-източник jzip

Пакет-източник laszip

Пакет-източник lbzip2

Пакет-източник libarchive-zip-perl

Пакет-източник libcgi-compress-gzip-perl

Пакет-източник libcompress-bzip2-perl

Пакет-източник libcompress-raw-bzip2-perl

Пакет-източник libjbzip2-java

Пакет-източник libperlio-gzip-perl

Пакет-източник libquazip

Пакет-източник libwww-mechanize-gzip-perl

Пакет-източник libzip

Пакет-източник lrzip

Пакет-източник lua-zip

Пакет-източник lunzip

Пакет-източник lzip

Пакет-източник lziprecover

Пакет-източник minizip

Пакет-източник node-gzip-size

Пакет-източник node-jszip

Пакет-източник node-jszip-utils

Пакет-източник node-zipfile

Пакет-източник p7zip

Пакет-източник p7zip-rar

Пакет-източник pbzip2

Пакет-източник pdlzip

Пакет-източник php-pclzip

Пакет-източник plzip

Пакет-източник python-py-zipkin

Пакет-източник python-zipp

Пакет-източник python-zipstream

Пакет-източник r-cran-zip

Пакет-източник reprounzip

Пакет-източник reprozip

Пакет-източник ruby-archive-zip

Пакет-източник ruby-zip

Пакет-източник ruby-zip-zip

Пакет-източник rust-bzip2

Пакет-източник rust-bzip2-sys

Пакет-източник rust-gzip-header

Пакет-източник rust-zip

Пакет-източник rzip

Пакет-източник unzip

Пакет-източник wzip

Пакет-източник xlunzip

Пакет-източник xzip

Пакет-източник zip4j

Пакет-източник zipios++

Пакет-източник zipl-installer

Пакет-източник zipper.app

Пакет-източник ziproxy

Пакет-източник zziplib