всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети-източници, чиито имена съдържат sim в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 47 пакета.

Понеже ключовата дума е твърде често срещана, някои резултати може да са пропуснати.
Опитайте с по-дълга ключова дума или с повече ключови думи.

Пакет-източник sim4

Пакет-източник simage

Пакет-източник simavr

Пакет-източник simba

Пакет-източник simbody

Пакет-източник simdjson

Пакет-източник simgear

Пакет-източник simgrid

Пакет-източник simh

Пакет-източник simhash

Пакет-източник similarity-tester

Пакет-източник simile-timeline

Пакет-източник simka

Пакет-източник simple-ccsm

Пакет-източник simple-cdd

Пакет-източник simple-http

Пакет-източник simple-image-reducer

Пакет-източник simple-obfs

Пакет-източник simple-revision-control

Пакет-източник simple-scan

Пакет-източник simple-tpm-pk11

Пакет-източник simple-xml

Пакет-източник simplebayes

Пакет-източник simpleburn

Пакет-източник simpleeval

Пакет-източник simplegeneric

Пакет-източник simpleid

Пакет-източник simpleid-ldap

Пакет-източник simpleitk

Пакет-източник simplejson

Пакет-източник simplemde-markdown-editor

Пакет-източник simpleparse

Пакет-източник simplepie

Пакет-източник simpleproxy

Пакет-източник simplesamlphp

Пакет-източник simplescreenrecorder

Пакет-източник simplesnap

Пакет-източник simpletal

Пакет-източник simplyhtml

Пакет-източник simstring

Пакет-източник simtools

Пакет-източник simulavr

Пакет-източник simulide

Пакет-източник simulpic

Пакет-източник simutrans

Пакет-източник simutrans-pak128.britain

Пакет-източник simutrans-pak64