всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети-източници, чиито имена съдържат iat в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 18 пакета.

Точни попадения

Пакет-източник iat

Други резултати

Пакет-източник ats-lang-anairiats

Пакет-източник fiat

Пакет-източник libhttp-negotiate-perl

Пакет-източник liblwp-authen-negotiate-perl

Пакет-източник liblwp-mediatypes-perl

Пакет-източник libmath-calculus-differentiate-perl

Пакет-източник lua-mediator

Пакет-източник mediathekview

Пакет-източник node-immediate

Пакет-източник node-negotiator

Пакет-източник node-set-immediate-shim

Пакет-източник node-setimmediate

Пакет-източник php-doctrine-instantiator

Пакет-източник python-astropy-affiliated

Пакет-източник qviaggiatreno

Пакет-източник r-cran-seriation

Пакет-източник ruby-instantiator