всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети-източници, чиито имена съдържат highlight в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 16 пакета.

Точни попадения

Пакет-източник highlight

Други резултати

Пакет-източник emacs-highlight-indentation

Пакет-източник highlight-numbers-el

Пакет-източник highlight.js

Пакет-източник highlighting-kate

Пакет-източник jhighlight

Пакет-източник ksyntax-highlighting

Пакет-източник libhtml-highlight-perl

Пакет-източник libsyntax-highlight-engine-kate-perl

Пакет-източник libsyntax-highlight-engine-simple-languages-perl

Пакет-източник libsyntax-highlight-engine-simple-perl

Пакет-източник libsyntax-highlight-perl-improved-perl

Пакет-източник libt3highlight

Пакет-източник ruby-rails-assets-highlightjs

Пакет-източник source-highlight

Пакет-източник zsh-syntax-highlighting