всички настройки

Limit to suite: [wheezy] [wheezy-updates] [wheezy-backports] [wheezy-backports-sloppy] [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат glx в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 60 пакета.

Пакет fglrx-glx

Пакет fglrx-glx-ia32

Пакет glx-alternative-fglrx

Пакет glx-alternative-mesa

Пакет glx-alternative-nvidia

Пакет glx-diversions

Пакет libgl1-fglrx-glx

Пакет libgl1-fglrx-glx-i386

Пакет libgl1-fglrx-legacy-glx

Пакет libgl1-glvnd-nvidia-glx

Пакет libgl1-mesa-glx

Пакет libgl1-mesa-glx-dbg

Пакет libgl1-nvidia-glvnd-glx

Пакет libgl1-nvidia-glx

Пакет libgl1-nvidia-glx-i386

Пакет libgl1-nvidia-glx-ia32

Пакет libgl1-nvidia-legacy-173xx-glx

Пакет libgl1-nvidia-legacy-173xx-glx-i386

Пакет libgl1-nvidia-legacy-173xx-glx-ia32

Пакет libgl1-nvidia-legacy-304xx-glx

Пакет libgl1-nvidia-legacy-304xx-glx-i386

Пакет libgl1-nvidia-legacy-340xx-glx

Пакет libgl1-nvidia-legacy-71xx-glx

Пакет libgl1-nvidia-legacy-71xx-glx-ia32

Пакет libgl1-nvidia-legacy-96xx-glx

Пакет libgl1-nvidia-legacy-96xx-glx-ia32

Пакет libglx-mesa0

Пакет libglx-mesa0-dbgsym

Пакет libglx-nvidia-alternatives

Пакет libglx-nvidia0

Пакет libglx0

Пакет libglx0-dbgsym

Пакет libglx0-glvnd-nvidia

Пакет libswt-glx-gtk-3-jni

Пакет libswt-glx-gtk-3-jni-dbgsym

Пакет libswt-glx-gtk-4-jni

Пакет libswt-glx-gtk-4-jni-dbgsym

Пакет libva-glx1

Пакет libva-glx2

Пакет libva-glx2-dbgsym

Пакет libxcb-glx0

Пакет libxcb-glx0-dbg

Пакет libxcb-glx0-dbgsym

Пакет libxcb-glx0-dev

Пакет nvidia-glx

Пакет nvidia-glx-ia32

Пакет nvidia-glx-legacy

Пакет nvidia-glx-legacy-173xx

Пакет nvidia-glx-legacy-173xx-ia32

Пакет nvidia-glx-legacy-71xx

Пакет nvidia-glx-legacy-71xx-dev

Пакет nvidia-glx-legacy-71xx-ia32

Пакет nvidia-glx-legacy-71xx-unsupported

Пакет nvidia-glx-legacy-96xx

Пакет nvidia-glx-legacy-96xx-ia32

Пакет nvidia-glx-legacy-dev

Пакет nvidia-glx-legacy-ia32

Пакет rss-glx

Пакет rss-glx-dbgsym

Пакет update-glx