всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат clamav в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 25 пакета.

Точни попадения

Пакет clamav

Други резултати

Пакет clamav-base

Пакет clamav-daemon

Пакет clamav-daemon-dbgsym

Пакет clamav-dbg

Пакет clamav-dbgsym

Пакет clamav-docs

Пакет clamav-freshclam

Пакет clamav-freshclam-dbgsym

Пакет clamav-milter

Пакет clamav-milter-dbgsym

Пакет clamav-testfiles

Пакет clamav-unofficial-sigs

Пакет libc-icap-mod-clamav

Пакет libclamav-client-perl

Пакет libclamav-dev

Пакет libclamav6

Пакет libclamav7

Пакет libclamav9

Пакет libclamav9-dbgsym

Пакет proftpd-mod-clamav

Пакет proftpd-mod-clamav-dbgsym

Пакет python-clamav

Пакет python-pyclamav

Пакет python-pyclamav-dbgsym