всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат ruby1.8 в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 33 пакета.

Пакет libalgorithm-diff-ruby1.8

Пакет libaugeas-ruby1.8

Пакет libbsearch-ruby1.8

Пакет libdbd-odbc-ruby1.8

Пакет libdbd-pg-ruby1.8

Пакет libevent-loop-ruby1.8

Пакет libextlib-ruby1.8

Пакет libfcgi-ruby1.8

Пакет libfilesystem-ruby1.8

Пакет libflexmock-ruby1.8

Пакет libgeos-ruby1.8

Пакет libgooglecharts-ruby1.8

Пакет libhtree-ruby1.8

Пакет libmapscript-ruby1.8

Пакет libmerb-core-ruby1.8

Пакет libmerb-helpers-ruby1.8

Пакет libmixlib-log-ruby1.8

Пакет libnet-netrc-ruby1.8

Пакет libohai-ruby1.8

Пакет libpacket-ruby1.8

Пакет libqpid-ruby1.8

Пакет libqt4-ruby1.8

Пакет libramaze-ruby1.8

Пакет libraspell-ruby1.8

Пакет librrd-ruby1.8

Пакет libsamizdat-ruby1.8

Пакет libsetup-ruby1.8

Пакет libstfl-ruby1.8

Пакет libsvg-graph-ruby1.8

Пакет libsvn-ruby1.8

Пакет libtext-format-ruby1.8

Пакет libuconv-ruby1.8

Пакет libwirble-ruby1.8