всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат r-cran-sp в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 23 пакета.

Точни попадения

Пакет r-cran-sp

Други резултати

Пакет r-cran-sp-dbgsym

Пакет r-cran-spacetime

Пакет r-cran-spam

Пакет r-cran-spam-dbgsym

Пакет r-cran-sparsem

Пакет r-cran-sparsem-dbgsym

Пакет r-cran-spatial

Пакет r-cran-spatial-dbgsym

Пакет r-cran-spatialreg

Пакет r-cran-spatialreg-dbgsym

Пакет r-cran-spatstat

Пакет r-cran-spatstat-dbgsym

Пакет r-cran-spatstat.data

Пакет r-cran-spatstat.utils

Пакет r-cran-spatstat.utils-dbgsym

Пакет r-cran-spc

Пакет r-cran-spc-dbgsym

Пакет r-cran-spdata

Пакет r-cran-spdep

Пакет r-cran-spdep-dbgsym

Пакет r-cran-spp

Пакет r-cran-spp-dbgsym