всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат python3-pyx в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 10 пакета.

Точни попадения

Пакет python3-pyx

Други резултати

Пакет python3-pyx-dbgsym

Пакет python3-pyx-doc

Пакет python3-pyxattr

Пакет python3-pyxattr-dbg

Пакет python3-pyxb

Пакет python3-pyxb-bundles-common

Пакет python3-pyxb-bundles-dc

Пакет python3-pyxb-bundles-saml20

Пакет python3-pyxb-bundles-wssplat