всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат python2.7 в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 13 пакета.

Точни попадения

Пакет python2.7

Други резултати

Пакет idle-python2.7

Пакет libpython2.7

Пакет libpython2.7-dbg

Пакет libpython2.7-dev

Пакет libpython2.7-minimal

Пакет libpython2.7-stdlib

Пакет libpython2.7-testsuite

Пакет python2.7-dbg

Пакет python2.7-dev

Пакет python2.7-doc

Пакет python2.7-examples

Пакет python2.7-minimal