всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат postfix в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 35 пакета.

Точни попадения

Пакет postfix

Други резултати

Пакет bld-postfix

Пакет bld-postfix-dbgsym

Пакет dtc-postfix-courier

Пакет dtc-postfix-dovecot

Пакет fusiondirectory-plugin-postfix

Пакет fusiondirectory-plugin-postfix-schema

Пакет fusionforge-mta-postfix

Пакет gforge-mta-postfix

Пакет libpostfix-parse-mailq-perl

Пакет mysqmail-postfix-logger

Пакет postfix-cdb

Пакет postfix-cdb-dbgsym

Пакет postfix-dbgsym

Пакет postfix-dev

Пакет postfix-doc

Пакет postfix-gld

Пакет postfix-ldap

Пакет postfix-ldap-dbgsym

Пакет postfix-lmdb

Пакет postfix-lmdb-dbgsym

Пакет postfix-mysql

Пакет postfix-mysql-dbgsym

Пакет postfix-pcre

Пакет postfix-pcre-dbgsym

Пакет postfix-pgsql

Пакет postfix-pgsql-dbgsym

Пакет postfix-policyd-spf

Пакет postfix-policyd-spf-dbgsym

Пакет postfix-policyd-spf-perl

Пакет postfix-policyd-spf-python

Пакет postfix-sqlite

Пакет postfix-sqlite-dbgsym

Пакет postfixadmin

Пакет prometheus-postfix-exporter