всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат parallel в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 58 пакета.

Точни попадения

Пакет parallel

Други резултати

Пакет cl-lparallel

Пакет libboost-graph-parallel-dev

Пакет libboost-graph-parallel1.54-dev

Пакет libboost-graph-parallel1.54.0

Пакет libboost-graph-parallel1.55-dev

Пакет libboost-graph-parallel1.55.0

Пакет libboost-graph-parallel1.62-dev

Пакет libboost-graph-parallel1.62.0

Пакет libboost-graph-parallel1.62.0-dbgsym

Пакет libboost-graph-parallel1.67-dev

Пакет libboost-graph-parallel1.67.0

Пакет libboost-graph-parallel1.67.0-dbgsym

Пакет libghc-parallel-dev

Пакет libghc-parallel-doc

Пакет libghc-parallel-prof

Пакет libghc-parallel-tree-search-dev

Пакет libghc-parallel-tree-search-doc

Пакет libghc-parallel-tree-search-prof

Пакет libmono-parallel4.0-cil

Пакет libnet-openssh-parallel-perl

Пакет libparallel-forkmanager-perl

Пакет libparallel-iterator-perl

Пакет libparallel-prefork-perl

Пакет libparallel-runner-perl

Пакет librust-cc+parallel-dev

Пакет libsundials-nvecparallel-hypre2

Пакет libsundials-nvecparallel-hypre2-dbgsym

Пакет libsundials-nvecparallel-hypre3

Пакет libsundials-nvecparallel-hypre3-dbgsym

Пакет libsundials-nvecparallel-mpi2

Пакет libsundials-nvecparallel-mpi2-dbgsym

Пакет libsundials-nvecparallel-mpi3

Пакет libsundials-nvecparallel-mpi3-dbgsym

Пакет libsundials-nvecparallel-openmp2

Пакет libsundials-nvecparallel-openmp2-dbgsym

Пакет libsundials-nvecparallel-openmp3

Пакет libsundials-nvecparallel-openmp3-dbgsym

Пакет libsundials-nvecparallel-petsc2

Пакет libsundials-nvecparallel-petsc2-dbgsym

Пакет libsundials-nvecparallel-petsc3

Пакет libsundials-nvecparallel-petsc3-dbgsym

Пакет libsundials-nvecparallel-pthread2

Пакет libsundials-nvecparallel-pthread2-dbgsym

Пакет libsundials-nvecparallel-pthread3

Пакет libsundials-nvecparallel-pthread3-dbgsym

Пакет node-array-parallel

Пакет node-parallel-transform

Пакет octave-parallel

Пакет octave-parallel-dbgsym

Пакет python-parallel

Пакет python3-parallel

Пакет r-bioc-biocparallel

Пакет r-bioc-biocparallel-dbgsym

Пакет r-cran-doparallel

Пакет r-cran-parallelmap

Пакет ruby-in-parallel

Пакет ruby-parallel