всички настройки

Limit to suite: [wheezy] [wheezy-updates] [wheezy-backports] [wheezy-backports-sloppy] [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат pal в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 80 пакета.

Точни попадения

Пакет pal

Други резултати

Пакет arpalert

Пакет arpalert-dbgsym

Пакет dh-make-drupal

Пакет drupal7

Пакет drupal7-mod-arbiterjs

Пакет drupal7-mod-civicrm

Пакет drupal7-mod-drucall

Пакет drupal7-mod-fontawesome

Пакет drupal7-mod-jqueryi18nproperties

Пакет drupal7-mod-jscommunicator

Пакет drupal7-mod-jssip

Пакет drupal7-mod-libraries

Пакет fonts-lohit-deva-nepali

Пакет fso-deviced-palmpre

Пакет fso-usaged-palmpre

Пакет galette-plugin-paypal

Пакет golang-github-jackpal-gateway-dev

Пакет keepalived

Пакет keepalived-dbgsym

Пакет ladspalist

Пакет ladspalist-dbgsym

Пакет libaopalliance-java

Пакет libaopalliance-java-doc

Пакет libbusiness-paypal-api-perl

Пакет libcolor-palette-perl

Пакет libkeepalive0

Пакет libopal-dbg

Пакет libopal-dev

Пакет libopal-doc

Пакет libopal3.10.10

Пакет libopal3.10.4

Пакет libpal-java

Пакет libpal-java-doc

Пакет libpalm-pdb-perl

Пакет libpalm-perl

Пакет libpoe-component-client-keepalive-perl

Пакет libstarlink-pal-dev

Пакет libstarlink-pal-doc

Пакет libstarlink-pal0

Пакет libstarlink-pal0-dbgsym

Пакет opal-prd

Пакет opal-prd-dbgsym

Пакет opal-utils

Пакет opal-utils-dbgsym

Пакет opalmod

Пакет pal-dbgsym

Пакет palapeli

Пакет palapeli-data

Пакет palapeli-dbgsym

Пакет palbart

Пакет palbart-dbgsym

Пакет paleomix

Пакет palo

Пакет palo-dbgsym

Пакет palp

Пакет palp-dbgsym

Пакет python-flask-principal

Пакет python-ipalib

Пакет python-keepalive

Пакет python-napalm-base

Пакет python-napalm-eos

Пакет python-napalm-fortios

Пакет python-napalm-ios

Пакет python-napalm-iosxr

Пакет python-napalm-junos

Пакет python-paypal

Пакет python3-flask-principal

Пакет python3-keepalive

Пакет python3-paypal

Пакет simpleopal

Пакет starlink-pal-java

Пакет starlink-pal-java-doc

Пакет task-nepali-desktop

Пакет task-nepali-kde-desktop

Пакет topal

Пакет vowpal-wabbit

Пакет vowpal-wabbit-dbg

Пакет vowpal-wabbit-doc

Пакет zipalign