всички настройки

Limit to suite: [wheezy] [wheezy-updates] [wheezy-backports] [wheezy-backports-sloppy] [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат ntp в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 46 пакета.

Точни попадения

Пакет ntp

Други резултати

Пакет antpm

Пакет antpm-dbg

Пакет chntpw

Пакет chntpw-dbgsym

Пакет cyrus-nntpd

Пакет cyrus-nntpd-2.2

Пакет cyrus-nntpd-2.4

Пакет cyrus-nntpd-dbgsym

Пакет gntp-send

Пакет gntp-send-dbgsym

Пакет jamnntpd

Пакет jamnntpd-dbg

Пакет jamnntpd-dbgsym

Пакет libghc-mountpoints-dev

Пакет libghc-mountpoints-doc

Пакет libghc-mountpoints-prof

Пакет libnet-ntp-perl

Пакет libnews-nntpclient-perl

Пакет mountpy

Пакет mountpy-dbgsym

Пакет node-sntp

Пакет ntp-dbgsym

Пакет ntp-doc

Пакет ntpdate

Пакет ntpdate-dbgsym

Пакет ntpsec

Пакет ntpsec-dbgsym

Пакет ntpsec-doc

Пакет ntpsec-ntpdate

Пакет ntpsec-ntpviz

Пакет ntpstat

Пакет ntpstat-dbgsym

Пакет openntpd

Пакет openntpd-dbgsym

Пакет php-net-nntp

Пакет php-raintpl

Пакет puppet-module-puppetlabs-ntp

Пакет python-ntplib

Пакет python3-ntp

Пакет python3-ntp-dbgsym

Пакет python3-ntplib

Пакет raintpl

Пакет sinntp

Пакет sntp

Пакет sntp-dbgsym