всички настройки

Limit to suite: [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат mtr в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 19 пакета.

Точни попадения

Пакет mtr

Други резултати

Пакет dmtracedump

Пакет dmtracedump-dbgsym

Пакет golang-github-vbatts-go-mtree-dev

Пакет kmtrace

Пакет librust-termtree-dev

Пакет mtr-dbgsym

Пакет mtr-tiny

Пакет mtr-tiny-dbgsym

Пакет mtree-netbsd

Пакет mtree-netbsd-dbgsym

Пакет ruby-mtrc

Пакет sumtrees

Пакет termtris

Пакет termtris-dbgsym

Пакет wmsystemtray

Пакет wmsystemtray-dbgsym

Пакет xserver-xorg-input-mtrack

Пакет xserver-xorg-input-mtrack-dbgsym