всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат mingw-w64 в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 57 пакета.

Точни попадения

Пакет mingw-w64

Други резултати

Пакет binutils-mingw-w64

Пакет binutils-mingw-w64-i686

Пакет binutils-mingw-w64-i686-dbgsym

Пакет binutils-mingw-w64-x86-64

Пакет binutils-mingw-w64-x86-64-dbgsym

Пакет g++-mingw-w64

Пакет g++-mingw-w64-i686

Пакет g++-mingw-w64-i686-dbgsym

Пакет g++-mingw-w64-x86-64

Пакет g++-mingw-w64-x86-64-dbgsym

Пакет gcc-mingw-w64

Пакет gcc-mingw-w64-base

Пакет gcc-mingw-w64-i686

Пакет gcc-mingw-w64-i686-dbgsym

Пакет gcc-mingw-w64-x86-64

Пакет gcc-mingw-w64-x86-64-dbgsym

Пакет gdb-mingw-w64

Пакет gdb-mingw-w64-dbgsym

Пакет gdb-mingw-w64-target

Пакет gfortran-mingw-w64

Пакет gfortran-mingw-w64-i686

Пакет gfortran-mingw-w64-i686-dbgsym

Пакет gfortran-mingw-w64-x86-64

Пакет gfortran-mingw-w64-x86-64-dbgsym

Пакет gnat-mingw-w64

Пакет gnat-mingw-w64-base

Пакет gnat-mingw-w64-i686

Пакет gnat-mingw-w64-i686-dbgsym

Пакет gnat-mingw-w64-x86-64

Пакет gnat-mingw-w64-x86-64-dbgsym

Пакет gobjc++-mingw-w64

Пакет gobjc++-mingw-w64-i686

Пакет gobjc++-mingw-w64-i686-dbgsym

Пакет gobjc++-mingw-w64-x86-64

Пакет gobjc++-mingw-w64-x86-64-dbgsym

Пакет gobjc-mingw-w64

Пакет gobjc-mingw-w64-i686

Пакет gobjc-mingw-w64-i686-dbgsym

Пакет gobjc-mingw-w64-x86-64

Пакет gobjc-mingw-w64-x86-64-dbgsym

Пакет libassuan-mingw-w64-dev

Пакет libgcrypt-mingw-w64-dev

Пакет libgpg-error-mingw-w64-dev

Пакет libksba-mingw-w64-dev

Пакет libnpth-mingw-w64-dev

Пакет libz-mingw-w64

Пакет libz-mingw-w64-dev

Пакет mingw-w64-common

Пакет mingw-w64-i686-dev

Пакет mingw-w64-tools

Пакет mingw-w64-tools-dbgsym

Пакет mingw-w64-x86-64-dev

Пакет ocaml-mingw-w64

Пакет ocaml-mingw-w64-i686

Пакет ocaml-mingw-w64-x86-64

Пакет win-iconv-mingw-w64-dev