всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат meep в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 34 пакета.

Точни попадения

Пакет meep

Други резултати

Пакет libmeep-dev

Пакет libmeep-lam4-7

Пакет libmeep-lam4-8

Пакет libmeep-lam4-8-dbgsym

Пакет libmeep-lam4-dev

Пакет libmeep-mpi-default-dev

Пакет libmeep-mpi-default7

Пакет libmeep-mpi-default8

Пакет libmeep-mpi-default8-dbgsym

Пакет libmeep-mpi-dev

Пакет libmeep-mpi1

Пакет libmeep-mpich2-7

Пакет libmeep-mpich2-8

Пакет libmeep-mpich2-8-dbgsym

Пакет libmeep-mpich2-dev

Пакет libmeep-openmpi-dev

Пакет libmeep-openmpi7

Пакет libmeep-openmpi8

Пакет libmeep-openmpi8-dbgsym

Пакет libmeep1

Пакет libmeep7

Пакет libmeep8

Пакет libmeep8-dbgsym

Пакет meep-dbgsym

Пакет meep-lam4

Пакет meep-lam4-dbgsym

Пакет meep-mpi

Пакет meep-mpi-default

Пакет meep-mpi-default-dbgsym

Пакет meep-mpich2

Пакет meep-mpich2-dbgsym

Пакет meep-openmpi

Пакет meep-openmpi-dbgsym