всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат linux-image- в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 100 пакета.

Понеже ключовата дума е твърде често срещана, някои резултати може да са пропуснати.
Опитайте с по-дълга ключова дума или с повече ключови думи.

Пакет linux-image-3.16.0-10-586

Пакет linux-image-3.16.0-10-686-pae

Пакет linux-image-3.16.0-10-686-pae-dbg

Пакет linux-image-3.16.0-10-amd64

Пакет linux-image-3.16.0-10-amd64-dbg

Пакет linux-image-3.16.0-10-armmp

Пакет linux-image-3.16.0-10-armmp-lpae

Пакет linux-image-3.16.0-10-ixp4xx

Пакет linux-image-3.16.0-10-kirkwood

Пакет linux-image-3.16.0-10-orion5x

Пакет linux-image-3.16.0-10-versatile

Пакет linux-image-3.16.0-4-arm64

Пакет linux-image-3.16.0-4-arm64-dbg

Пакет linux-image-3.16.0-6-586

Пакет linux-image-3.16.0-6-686-pae

Пакет linux-image-3.16.0-6-686-pae-dbg

Пакет linux-image-3.16.0-6-amd64

Пакет linux-image-3.16.0-6-amd64-dbg

Пакет linux-image-3.16.0-6-armmp

Пакет linux-image-3.16.0-6-armmp-lpae

Пакет linux-image-3.16.0-6-ixp4xx

Пакет linux-image-3.16.0-6-kirkwood

Пакет linux-image-3.16.0-6-orion5x

Пакет linux-image-3.16.0-6-versatile

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-4kc-malta

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-4kc-malta-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-5kc-malta

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-5kc-malta-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-686

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-686-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-686-pae

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-686-pae-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-686-pae-unsigned

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-686-unsigned

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-amd64

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-amd64-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-amd64-unsigned

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-arm64

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-arm64-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-arm64-unsigned

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-armmp

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-armmp-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-armmp-lpae

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-armmp-lpae-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-cloud-amd64

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-cloud-amd64-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-cloud-amd64-unsigned

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-loongson-3

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-loongson-3-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-marvell

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-marvell-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-octeon

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-octeon-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-powerpc64le

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-powerpc64le-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-rpi

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-rpi-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-rt-686-pae

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-rt-686-pae-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-rt-686-pae-unsigned

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-rt-amd64

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-rt-amd64-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-rt-amd64-unsigned

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-rt-arm64

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-rt-arm64-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-rt-arm64-unsigned

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-rt-armmp

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-rt-armmp-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-s390x

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.6-s390x-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-4kc-malta

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-4kc-malta-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-5kc-malta

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-5kc-malta-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-686

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-686-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-686-pae

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-686-pae-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-686-pae-unsigned

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-686-unsigned

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-amd64

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-amd64-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-amd64-unsigned

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-arm64

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-arm64-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-arm64-unsigned

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-armmp

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-armmp-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-armmp-lpae

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-armmp-lpae-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-cloud-amd64

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-cloud-amd64-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-cloud-amd64-unsigned

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-loongson-3

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-loongson-3-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-marvell

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-marvell-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-octeon

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-octeon-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.8-powerpc64le