всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат ldm в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 26 пакета.

Точни попадения

Пакет ldm

Други резултати

Пакет golang-github-git-lfs-wildmatch-dev

Пакет ldm-dbgsym

Пакет ldm-server

Пакет ldm-themes

Пакет ldmtool

Пакет ldmtool-dbgsym

Пакет libaldmb1

Пакет libaldmb1-dbgsym

Пакет libaldmb1-dev

Пакет libldm-1.0-0

Пакет libldm-1.0-0-dbgsym

Пакет libldm-dbg

Пакет libldm-dev

Пакет libwildmagic-common

Пакет libwildmagic-dev

Пакет libwildmagic-examples

Пакет libwildmagic5

Пакет libwildmagic5-dbg

Пакет libwildmidi-config

Пакет libwildmidi-dev

Пакет libwildmidi1

Пакет libwildmidi2

Пакет libwildmidi2-dbgsym

Пакет wildmidi

Пакет wildmidi-dbgsym