всички настройки

Limit to suite: [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат id3 в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 38 пакета.

Точни попадения

Пакет id3

Други резултати

Пакет id3-dbgsym

Пакет id3ren

Пакет id3ren-dbgsym

Пакет id3tool

Пакет id3tool-dbgsym

Пакет id3v2

Пакет id3v2-dbgsym

Пакет kid3

Пакет kid3-cli

Пакет kid3-cli-dbgsym

Пакет kid3-core

Пакет kid3-core-dbgsym

Пакет kid3-dbgsym

Пакет kid3-qt

Пакет kid3-qt-dbgsym

Пакет libid3-3.8.3-dev

Пакет libid3-3.8.3v5

Пакет libid3-3.8.3v5-dbgsym

Пакет libid3-doc

Пакет libid3-tools

Пакет libid3-tools-dbgsym

Пакет libid3tag0

Пакет libid3tag0-dbgsym

Пакет libid3tag0-dev

Пакет libliquid3d

Пакет libliquid3d-dbgsym

Пакет libsimgrid3.11

Пакет libsimgrid3.14

Пакет libsimgrid3.21

Пакет libsimgrid3.25

Пакет libsimgrid3.30

Пакет libsimgrid3.30-dbgsym

Пакет php-getid3

Пакет python-id3

Пакет squid3

Пакет xmms2-plugin-id3v2

Пакет xmms2-plugin-id3v2-dbgsym