всички настройки

Limit to suite: [wheezy] [wheezy-updates] [wheezy-backports] [wheezy-backports-sloppy] [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат hal в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 50 пакета.

Точни попадения

Пакет hal

Други резултати

Пакет chalow

Пакет fonts-lklug-sinhala

Пакет fonts-lklug-sinhala-udeb

Пакет fonts-monoid-halfloose

Пакет fonts-monoid-halftight

Пакет golang-github-ttacon-chalk-dev

Пакет hal-doc

Пакет hal-info

Пакет halevt

Пакет halibut

Пакет halibut-dbgsym

Пакет hashalot

Пакет hashalot-dbgsym

Пакет khal

Пакет khal-doc

Пакет libdata-hal-perl

Пакет libghc-half-dev

Пакет libghc-half-doc

Пакет libghc-half-prof

Пакет libhal-dev

Пакет libhal-storage-dev

Пакет libhal-storage1

Пакет libhal1

Пакет libhal1-flash

Пакет libhal1-flash-dbgsym

Пакет libjboss-marshalling-java

Пакет libkephal4abi1

Пакет libmono-custommarshalers4.0-cil

Пакет libtrilinos-phalanx-dev

Пакет libtrilinos-phalanx12

Пакет libtrilinos-phalanx12-dbgsym

Пакет libvalhalla-bin

Пакет libvalhalla-dev

Пакет libvalhalla-doc

Пакет libvalhalla2

Пакет libvalhalla2-dbg

Пакет node-chalk

Пакет node-extend-shallow

Пакет node-is-equal-shallow

Пакет phalanx

Пакет phalanx-dbgsym

Пакет python-halberd

Пакет python-xmlmarshaller

Пакет synce-hal

Пакет synce-hal-bluetooth

Пакет task-sinhala-desktop

Пакет task-sinhala-kde-desktop

Пакет ttf-sinhala-lkmug

Пакет whalebuilder