всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат gzip в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 15 пакета.

Точни попадения

Пакет gzip

Други резултати

Пакет golang-github-go-macaron-gzip-dev

Пакет golang-github-klauspost-pgzip-dev

Пакет golang-github-nytimes-gziphandler-dev

Пакет gzip-dbgsym

Пакет gzip-win32

Пакет libcgi-compress-gzip-perl

Пакет libperlio-gzip-perl

Пакет libperlio-gzip-perl-dbgsym

Пакет libwww-mechanize-gzip-perl

Пакет node-gzip-size

Пакет python-indexed-gzip

Пакет python-indexed-gzip-dbgsym

Пакет python3-indexed-gzip

Пакет python3-indexed-gzip-dbgsym