всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат grep в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 56 пакета.

Точни попадения

Пакет grep

Други резултати

Пакет ack-grep

Пакет agrep

Пакет cmigrep

Пакет ext3grep

Пакет ext3grep-dbgsym

Пакет grep-dbgsym

Пакет grepcidr

Пакет grepcidr-dbgsym

Пакет grepmail

Пакет libagrep-ocaml

Пакет libagrep-ocaml-dbgsym

Пакет libagrep-ocaml-dev

Пакет libfile-grep-perl

Пакет libmygui.ogreplatform0debian1

Пакет libmygui.ogreplatform0debian1-dbg

Пакет libmygui.ogreplatform0debian1v5

Пакет libmygui.ogreplatform0debian1v5-dbg

Пакет libmygui.ogreplatform0debian1v5-dbgsym

Пакет librust-grep+avx-accel-dev

Пакет librust-grep+grep-pcre2-dev

Пакет librust-grep+pcre2-dev

Пакет librust-grep+simd-accel-dev

Пакет librust-grep-cli-dev

Пакет librust-grep-dev

Пакет librust-grep-matcher-dev

Пакет librust-grep-pcre2-dev

Пакет librust-grep-printer+base64-dev

Пакет librust-grep-printer+serde-derive-dev

Пакет librust-grep-printer+serde-dev

Пакет librust-grep-printer+serde-json-dev

Пакет librust-grep-printer+serde1-dev

Пакет librust-grep-printer-dev

Пакет librust-grep-regex-dev

Пакет librust-grep-searcher+avx-accel-dev

Пакет librust-grep-searcher+simd-accel-dev

Пакет librust-grep-searcher-dev

Пакет mboxgrep

Пакет mboxgrep-dbgsym

Пакет ngrep

Пакет pcregrep

Пакет pdfgrep

Пакет pdfgrep-dbgsym

Пакет pgreplay

Пакет pgreplay-dbgsym

Пакет ripgrep

Пакет ripgrep-dbgsym

Пакет sgrep

Пакет sgrep-dbgsym

Пакет sipgrep

Пакет sngrep

Пакет sngrep-dbgsym

Пакет taggrepper

Пакет tre-agrep

Пакет tre-agrep-dbgsym

Пакет vizigrep