всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат gnus в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 94 пакета.

Пакет addresses-goodies-for-gnustep

Пакет addresses-goodies-for-gnustep-dbgsym

Пакет binutils-powerpc-linux-gnuspe

Пакет binutils-powerpc-linux-gnuspe-dbg

Пакет cpp-6-powerpc-linux-gnuspe

Пакет cpp-8-powerpc-linux-gnuspe

Пакет cpp-powerpc-linux-gnuspe

Пакет g++-6-powerpc-linux-gnuspe

Пакет g++-8-powerpc-linux-gnuspe

Пакет g++-powerpc-linux-gnuspe

Пакет gcc-6-plugin-dev-powerpc-linux-gnuspe

Пакет gcc-6-powerpc-linux-gnuspe

Пакет gcc-6-powerpc-linux-gnuspe-base

Пакет gcc-8-plugin-dev-powerpc-linux-gnuspe

Пакет gcc-8-powerpc-linux-gnuspe

Пакет gcc-8-powerpc-linux-gnuspe-base

Пакет gcc-powerpc-linux-gnuspe

Пакет gccgo-6-powerpc-linux-gnuspe

Пакет gccgo-8-powerpc-linux-gnuspe

Пакет gccgo-powerpc-linux-gnuspe

Пакет gcj-6-powerpc-linux-gnuspe

Пакет gcj-powerpc-linux-gnuspe

Пакет gdc-6-powerpc-linux-gnuspe

Пакет gdc-8-powerpc-linux-gnuspe

Пакет gdc-powerpc-linux-gnuspe

Пакет gfortran-6-powerpc-linux-gnuspe

Пакет gfortran-8-powerpc-linux-gnuspe

Пакет gfortran-powerpc-linux-gnuspe

Пакет gnuserv

Пакет gnuserv-dbgsym

Пакет gnushogi

Пакет gnushogi-dbgsym

Пакет gnusim8085

Пакет gnusim8085-dbgsym

Пакет gnustep

Пакет gnustep-back-common

Пакет gnustep-back-common-dbgsym

Пакет gnustep-back-dbg

Пакет gnustep-back0.24

Пакет gnustep-back0.24-art

Пакет gnustep-back0.24-cairo

Пакет gnustep-back0.25

Пакет gnustep-back0.25-art

Пакет gnustep-back0.25-cairo

Пакет gnustep-back0.26

Пакет gnustep-back0.27

Пакет gnustep-back0.27-art

Пакет gnustep-back0.27-art-dbgsym

Пакет gnustep-back0.27-cairo

Пакет gnustep-back0.27-cairo-dbgsym

Пакет gnustep-back0.27-xlib

Пакет gnustep-back0.27-xlib-dbgsym

Пакет gnustep-base-common

Пакет gnustep-base-doc

Пакет gnustep-base-examples

Пакет gnustep-base-runtime

Пакет gnustep-base-runtime-dbgsym

Пакет gnustep-common

Пакет gnustep-core-devel

Пакет gnustep-core-doc

Пакет gnustep-devel

Пакет gnustep-dl2

Пакет gnustep-dl2-postgresql-adaptor

Пакет gnustep-dl2-sqlite-adaptor

Пакет gnustep-examples

Пакет gnustep-examples-dbgsym

Пакет gnustep-games

Пакет gnustep-gui-common

Пакет gnustep-gui-doc

Пакет gnustep-gui-runtime

Пакет gnustep-gui-runtime-dbgsym

Пакет gnustep-icons

Пакет gnustep-make

Пакет gnustep-make-doc

Пакет gobjc++-6-powerpc-linux-gnuspe

Пакет gobjc++-8-powerpc-linux-gnuspe

Пакет gobjc++-powerpc-linux-gnuspe

Пакет gobjc-6-powerpc-linux-gnuspe

Пакет gobjc-8-powerpc-linux-gnuspe

Пакет gobjc-powerpc-linux-gnuspe

Пакет libgnustep-base-dev

Пакет libgnustep-base1.24

Пакет libgnustep-base1.24-dbg

Пакет libgnustep-base1.26

Пакет libgnustep-base1.26-dbgsym

Пакет libgnustep-dl2-0d

Пакет libgnustep-dl2-dev

Пакет libgnustep-gui-dev

Пакет libgnustep-gui0.24

Пакет libgnustep-gui0.24-dbg

Пакет libgnustep-gui0.25

Пакет libgnustep-gui0.25-dbg

Пакет libgnustep-gui0.27

Пакет libgnustep-gui0.27-dbgsym