всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат gnus в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 45 пакета.

Понеже ключовата дума е твърде често срещана, някои резултати може да са пропуснати.
Опитайте с по-дълга ключова дума или с повече ключови думи.

Пакет gnuserv

Пакет gnuserv-dbgsym

Пакет gnushogi

Пакет gnushogi-dbgsym

Пакет gnusim8085

Пакет gnusim8085-dbgsym

Пакет gnustep

Пакет gnustep-back-common

Пакет gnustep-back-common-dbgsym

Пакет gnustep-back-dbg

Пакет gnustep-back0.24

Пакет gnustep-back0.24-art

Пакет gnustep-back0.24-cairo

Пакет gnustep-back0.25

Пакет gnustep-back0.25-art

Пакет gnustep-back0.25-cairo

Пакет gnustep-back0.26

Пакет gnustep-back0.26-art

Пакет gnustep-back0.26-art-dbgsym

Пакет gnustep-back0.26-cairo

Пакет gnustep-back0.26-cairo-dbgsym

Пакет gnustep-back0.26-xlib

Пакет gnustep-back0.26-xlib-dbgsym

Пакет gnustep-base-common

Пакет gnustep-base-doc

Пакет gnustep-base-examples

Пакет gnustep-base-runtime

Пакет gnustep-base-runtime-dbgsym

Пакет gnustep-common

Пакет gnustep-core-devel

Пакет gnustep-core-doc

Пакет gnustep-devel

Пакет gnustep-dl2

Пакет gnustep-dl2-postgresql-adaptor

Пакет gnustep-dl2-sqlite-adaptor

Пакет gnustep-examples

Пакет gnustep-examples-dbgsym

Пакет gnustep-games

Пакет gnustep-gui-common

Пакет gnustep-gui-doc

Пакет gnustep-gui-runtime

Пакет gnustep-gui-runtime-dbgsym

Пакет gnustep-icons

Пакет gnustep-make

Пакет gnustep-make-doc