всички настройки

Limit to suite: [wheezy] [wheezy-updates] [wheezy-backports] [wheezy-backports-sloppy] [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат git в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 81 пакета.

Понеже ключовата дума е твърде често срещана, някои резултати може да са пропуснати.
Опитайте с по-дълга ключова дума или с повече ключови думи.

Точни попадения

Пакет git

Други резултати

Пакет git-all

Пакет git-annex

Пакет git-annex-dbgsym

Пакет git-annex-remote-rclone

Пакет git-arch

Пакет git-big-picture

Пакет git-build-recipe

Пакет git-buildpackage

Пакет git-buildpackage-rpm

Пакет git-bzr

Пакет git-cola

Пакет git-core

Пакет git-crecord

Пакет git-crypt

Пакет git-crypt-dbgsym

Пакет git-cvs

Пакет git-daemon-run

Пакет git-daemon-sysvinit

Пакет git-dbgsym

Пакет git-debrebase

Пакет git-doc

Пакет git-dpm

Пакет git-el

Пакет git-email

Пакет git-extras

Пакет git-flow

Пакет git-ftp

Пакет git-gui

Пакет git-hub

Пакет git-lfs

Пакет git-lfs-dbgsym

Пакет git-man

Пакет git-mediawiki

Пакет git-merge-changelog

Пакет git-merge-changelog-dbgsym

Пакет git-notifier

Пакет git-phab

Пакет git-publish

Пакет git-reintegrate

Пакет git-remote-bzr

Пакет git-remote-gcrypt

Пакет git-remote-hg

Пакет git-repair

Пакет git-repair-dbgsym

Пакет git-restore-mtime

Пакет git-review

Пакет git-secret

Пакет git-sh

Пакет git-stuff

Пакет git-svn

Пакет git2cl

Пакет gitaly

Пакет gitano

Пакет gitea

Пакет gitea-common

Пакет gitg

Пакет gitg-dbgsym

Пакет github-backup

Пакет github-backup-dbgsym

Пакет github-cli

Пакет gitinspector

Пакет gitit

Пакет gitk

Пакет gitlab

Пакет gitlab-ci-multi-runner

Пакет gitlab-cli

Пакет gitlab-runner

Пакет gitlab-shell

Пакет gitlab-workhorse

Пакет gitlab-workhorse-dbgsym

Пакет gitless

Пакет gitlint

Пакет gitmagic

Пакет gitolite

Пакет gitolite3

Пакет gitpkg

Пакет gitso

Пакет gitsome

Пакет gitstats

Пакет gitweb