всички настройки

Limit to suite: [wheezy] [wheezy-updates] [wheezy-backports] [wheezy-backports-sloppy] [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат gcl в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 15 пакета.

Точни попадения

Пакет gcl

Други резултати

Пакет fcitx-libs-gclient

Пакет gcl-dbgsym

Пакет gcl-doc

Пакет golang-github-jacobsa-gcloud-dev

Пакет libfcitx-gclient0

Пакет libfcitx-gclient1

Пакет libfcitx-gclient1-dbgsym

Пакет libhtml-tagcloud-perl

Пакет pgcli

Пакет python-cgcloud-core

Пакет python-cgcloud-lib

Пакет tagcloud

Пакет yangcli

Пакет yangcli-dbgsym