всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат exim4 в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 16 пакета.

Точни попадения

Пакет exim4

Други резултати

Пакет exim4-base

Пакет exim4-base-dbgsym

Пакет exim4-config

Пакет exim4-daemon-heavy

Пакет exim4-daemon-heavy-dbg

Пакет exim4-daemon-heavy-dbgsym

Пакет exim4-daemon-light

Пакет exim4-daemon-light-dbg

Пакет exim4-daemon-light-dbgsym

Пакет exim4-dbg

Пакет exim4-dev

Пакет exim4-doc-html

Пакет exim4-doc-info

Пакет fusionforge-mta-exim4

Пакет gforge-mta-exim4