всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат dolfin в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 23 пакета.

Пакет dolfin-bin

Пакет dolfin-doc

Пакет libdolfin-dev

Пакет libdolfin0

Пакет libdolfin0-dbg

Пакет libdolfin0-dev

Пакет libdolfin1.4

Пакет libdolfin1.4-dbg

Пакет libdolfin2016.2

Пакет libdolfin2016.2-dbg

Пакет libdolfin2017.1

Пакет libdolfin2017.1-dbg

Пакет libdolfin2017.2

Пакет libdolfin2017.2-dbgsym

Пакет libdolfin2018.1

Пакет libdolfin2018.1-dbgsym

Пакет python-dolfin

Пакет python-dolfin-dbg

Пакет python-dolfin-dbgsym

Пакет python-pydolfin0

Пакет python3-dolfin

Пакет python3-dolfin-dbg

Пакет python3-dolfin-dbgsym